logo strony

 

sprawozdania

za 2018 r.

order tramadol online overnight

bilans 2018
Informacje dodatkowa 2018
Rachunki zysków i strat 2018
Sprawozdanie merytoryczne 2018
wprowadzenie do sprawozdania 2018
 

za 2017 r.

bilans 2017
Informacje dodatkowa 2017
Rachunki zysków i strat 2017
Sprawozdanie merytoryczne 2017
wprowadzenie do sprawozdania 2017
 

za 2016 r.

bilans 2016
Informacje dodatkowa 2016
Informacja ogólne 2016
Rachunki zysków i strat 2016
Sprawozdanie merytoryczne 2016
 

za 2015 r.

Bilans 2015
Informacje ogólne 2015
Informacja uzupełniająca 2015
Rachunki zysków i strat 2015
Sprawozdanie merytoryczne 2015
 

za 2014 r.

Bilans 2014
Informacje dodatkowe 2014
Rachunek zyskw i strat 2014
Sprawozdanie 2014
Wprowadzenie 2014
 

za 2013 r.

Bilans 2013
Informacje dodatkowe 2013
Rachunek zyskw i strat 2013
Sprawozdanie 2013
Wprowadzenie 2013
 

za 2012 r.

viva.org.pl/sprawozdania/wprowadzenie_dosprawozdania2012.pdf
viva.org.pl/sprawozdania/sprawozdanie2012.pdf
viva.org.pl/sprawozdania/rachzyskowistrat2012.pdf
viva.org.pl/sprawozdania/Informacjadodatkowa2012.pdf
viva.org.pl/sprawozdania/bilans2012.pdf
 

za 2011 r:
 

http://viva.org.pl/sprawozdania/informacja_dodatkowa_2011.pdf

http://viva.org.pl/sprawozdania/sprawozdanie_merytoryczne_2011.pdf

http://viva.org.pl/sprawozdania/rachunek_zyskow_i_strat2011.pdf

http://viva.org.pl/sprawozdania/bilans2011.pdf

http://viva.org.pl/sprawozdania/wprowadzenie_do_sprawozdania_finasowego_2011.pdfza 2010 r:

http://viva.org.pl/sprawozdania/SPRAWOZDANIE_ZA_ROK_2010_zalacznik.pdf

http://viva.org.pl/sprawozdania/SPRAWOZDANIE_ZA_ROK_2010.pdf

http://viva.org.pl/sprawozdania/informacja_dodatkowa_2010.pdf

http://viva.org.pl/sprawozdania/bilans_2010_rachunek_wynikow.pdf

http://viva.org.pl/sprawozdania/2010_bilans.pdf

Pliki do pobrania:

 

Instagram

 

 

 

Produkty dla wegan i wegatarian