logo strony

 

pomoc finansowa

 

1. Licytuj na naszych aukcjach na allegro
Nasze aukcje zaczynają się już od 3 złotych – to niewielka kwota ale pomnożona przez wiele licytujących osób stanowi dla nas ogromna pomoc! http://allegro.pl/show_user.php?uid=24784633 oraz
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=6027030 oraz http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=17655532

2. Przekaż dotację na realizację celów statutowych fundacji!
Na konto: Fundacja MRNRZ Viva!, ul. Kawęczyńska 16 lok 39, 03-772 Warszawa, 53 1500 2080 1220 8000 0100 0000 - To konto fundacji jest również odpowiednie do wpłacania nawiązek sądowych.
bądź przez internet www.siepomaga.pl

3. Szukasz pomysłu na prezent? Znajdziesz go w sklepie Vivy!
Zapraszamy do zakupów w fundacyjnym sklepie, z którego dochód jest przeznaczany na nasze akcje, w sprzedaży ponad 250 produktów!: www.sklepik.viva.org.pl

4. Pomóż przy okazji robienia zakupów dla swojego Pupila.
Jeśli kupujesz np. karmę dla psa/kota w sklepie internetowym to możesz kupić „Pakę dla Bezdomniaka”, która trafi do zwierząt będących pod nasza opieką bez opłat za transport! http://www.keko.pl/paka-dla-bezdomniaka.html


5. Możesz przekazać darowiznę przy okazji wpłaty lub wypłaty w bankomatach Euronetu! http://www.euronetpolska.pl/p,297,_wplata_darowizn.html

 

6. Przenieś swój numer do Viva!Mobile - pierwszej charytatywnej sieci komórkowej z której do 30% wartości rachunku trafia na akcje dla zwierząt! http://www.vivamobile.pl

 

 

 

W związku z przekazanymi danymi osobowymi podczas dokonywania darowizny na rzecz naszej Fundacji informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt - Viva! (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą ul. Kawęczyńska 16 lok 39, 03-772 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Kawęczyńska 16 lok 39, 03-772 Warszawa, telefonicznie: 0801011902 – czynne codziennie od 09:00 do 17:00 (z telefonów komórkowych 22 828 43 29), lub drogą mailową: biuro@viva.org.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW, tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą, lecz nie na podstawie szczegółowych przepisów prawa, a na podstawie przekazanych danych osobowych, za zgodą osoby, której dane dotyczą.
4. Przetwarzanie odbywa się w celu identyfikacji i informacji o darczyńcach, a także prawidłowego rozliczenia finansów administratora.
5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa oraz innym podmiotom, o ile zaistnieje taka konieczność, na podstawie umów powierzenia.
8. Dane osobowe będą przechowywane w okresie wspierania Fundacji Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt - Viva!, do czasu żądania zaprzestania ich przetwarzania.
9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
10. Skargę nas działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wykonania obowiązków Administratora. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości nawiązania współpracy.
12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

  

https://www.ambienwithoutprescriptionpharmacy.com/

 

Instagram

 

 

 

Produkty dla wegan i wegatarian